Loading...

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ I BBC NEWS PUNJABI

#WorldCup2019 #CWC2019

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ।

Subscribe to our YouTube channel: https://bit.ly/2o00wQS

For more stories, visit: https://www.bbc.com/punjabi

FACEBOOK: https://www.facebook.com/BBCnewsPunjabi

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/bbcnewspunjabi

TWITTER: https://www.twitter.com/bbcnewspunjabi

Loading...
Related Videos
Keyword most popular